0

κάθε τέλος μια αρχή...

Posted by el-ninio on 1/31/2007 05:47:00 μ.μ.
...ή μήπως κάθε αρχή ένα τέλος;

I wear this crown of thorns
Upon my liar's chair
Full of broken thoughts
I cannot repair
Beneath the stains of time
The feelings disappear
You are someone else
...

If I could start again
A million miles away
I would keep myself
I would find a way|

Copyright © 2009 θείο βρέφος All rights reserved. Theme by Laptop Geek. .